Seto Talumuuseumi karjakoplis tuleb laupäeval ennenägematu tantsupidu

26.06.2018

Koit

Samaaegselt Värskas toimuva Seto Folgiga 29.-30. juunini läheb «Peo peal» lahti suureks tantsimiseks - sünnib kõigi aegade I Seto Tandsopido «Kagoss kargasõ'».

Umbes 300 seto rõivais tantsijat - naist, meest ja last täidavad Seto Talumuuseumi kaijakopli, et tantsida Setomaal eri aegadel tantsitud pärimustantse. Tantsijaid saadavad seto rõivais pillimehed ja lauljad.

Tantsimine on seto leelo, rõivaste, ehete, pitsi jmt kõrval jäänud Setomaal tagaplaanile ja on aeg pidevalt populaarsust koguvas seto kultuuris tõsta oma tantsupeo kaudu au sisse ka tants. Just niisuguse lubaduse andis tantsuõpetajast Setomaa XIV ülemsootska Piret Torm-Kriis 2017. aasta Seto Kuningriigipäeval, mil ta ülemsootskaks valiti. 30. juunil kell 18 viib ta oma lubaduse täide.

I Seto Tandsopido on seto tantsu pidu, midagi seto külapeo Irirmaski ja tavamõistes tantsupeo vahepealset. Seto rõivais tantsijate hulgas on nii setosid kui mittesetosid, nii Setomaalt kui mitmelt poolt Eestist. Tantsimas saab näha eri aastate Seto Kuningriikide karguse ja kasatski meistreid, teiste hulgas ka Seto Folgi muusikaprogrammi juhti Jalmar Vabarnat, sest nendegi esiletõstmine on üks seto tantsupeo eesmärk.

I Seto Tandsopido püüab väärtustada, populariseerida ja hoida seto pärimustantsu kui olulist osa seto kultuuris, tugevdada seto tantsu kasutamist seto kultuuriruumis. I Seto Tandsopido liidab üheks seto tantsu, laulu, pillimängu ja rõivad. Väga suurt tähelepanu pööratakse seto riietele, rõhutades iga detaili mõtestatust ning püüdes vältida suhtumist seto rõivaisse kui pelgalt esinemiskostüümi.

I Seto Tandsopido toimumine ajal, mil esmakordselt ajaloos on olemas Setomaa vald, annab setodele suurema ühtekuuluvus-ja identiteeditunde, mida kindlasti võimendab tõsiasi, et tantsijana osaleb peol Setomaa vallavanem Raul Kudre. Ühtlasi aitab I Seto Tandsopido kaasa kultuuripärandi säilimisele ja püsimisele elavas kasutuses, selle taastumisele, arengule ja elujõulisuse tagamisele. I Seto Tandsopido seob lapsed ja noored esivanemate kultuuripärandiga, laiendab kohalikus kultuuris osalejate hulka ning toetab seto kultuuri säilimist ka väljaspool Setomaad.

I Seto Tandsopidole tulijal tuleb arvestada, et karjakoplis ei ole tõusuga tribüüne ega nummerdatud istekohti. Kohale tasub tulla aegsasti ja olla valmis peo nautimiseks ka murul istudes või püsti seistes. Kuna pidu toimub ikkagi Setomaal, ei maksa ehmuda, et esimeseks keeleks tantsupeol on seto keel.

Peo lavastab Piret Torm-Kriis, muusikajuht on Evelin Leima. Vaheluuletuste autor on Leelo Timgal ja need loeb ette Meelis Kompus. Lõputantsu saateks laulab Merca. I Seto Tandsopido sünnib Eesti Vabariigi 100. ja Seto Kuningriigi 25. juubeliaastal, et olla nende tähtsündmuste vääriline tähistaja Setomaal.

Pressiteade

Värska naisrühm Lustiline tantsimas seto tantsu kadrel, mis tuleb esitamisele ka tantsupeol.

Copyright 2016 Meedius